تاریخچه شرکت

خانه/تاریخچه شرکت

شرکت طب ابزار آسیا در سال ۱۳۸۶ با حضور افراد مجرب در زمینۀ تجهیزات پزشکی ، بازرگانی و مدیریت پا به عرصه وجود نهاد و در مدت زمان کوتاهی با توجه به زمینۀ قبلی و تخصص موسسین توانست نام خود را به عنوان یکی از شرکت های معتبر در زمینۀ تجهیزات آزمایشگاهی معرفی نماید . این شرکت همواره سعی کرده با استفاده از راهنمایی اساتید فن ، بهترین تجهیزات را با مناسب ترین قیمتها در اختیار مراکز قرار داده و با راهنمایی صادقانه مراکز و تعهد و پایداری در ارائه خدمات پس از فروش ، خود را شریک مشتریان بنماید . این شرکت با تمرکز در بخش آزمایشگاهی ، علی الخصوص پاتولوژی ، فعالیت می نماید و در آینده نزدیک تصمیم به گسترش دامنه فعالیتهای خود دارد . هدف ما: بهداشت و درمان قابل دسترسی و اعتماد برای همه اقشار خط سیرما : ما نیازهای بهداشتی و پزشکی جامعه را بررسی کرده و با برقراری ارتباط با افراد کلیدی ، به بهترین نحو این نیاز ها را برآورده می کنیم و بهترین راه حل را از هر کجای دنیا متناسب با شرایط ایران فراهم می آوریم تا بتوانیم بهداشت و درمانی قابل دسترس و اعتماد برای همه اقشار فراهم کنیم.

ارسال نظر