پشتیبانی فنی محصولات

خانه/پشتیبانی فنی محصولات

برای بهره‌مندی از خدمات پشتیبانی وسایل و تجهیزات و یا در صورت وجود پرسش‌های احتمالی می‌توانید از برگه زیر برای یادداشت و ارسال موارد به کادر فنی شرکت  طب ابزار استفاده نمایید و یا مستقیما” به آدررس ایمیل tabasmed@gmail.com بفرستید.

نام و نام خانوادگی (الزامی)

نام شرکت

سمت

پست الکترونیکی

شماره تلفن

شماره فکس

نام استان

کد پستی

نشانی پستی

توضیحات

[recaptcha]

ارسال نظر